Algemene Vorwaarden


Algemene voorwaanden

Closer Up Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho. Deze Algemene Voorwaarden vind u hier.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Closer Up Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Closer Up Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullende voorwaarden
In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

  1. Opdrachtbevestiging
  2. Offerte
  3. Aanvullende voorwaarden
  4. Algemene voorwaarden Dupho.

Wijziging datum.
Bij wijziging van de trouwdatum minder dan 90 dagen voor de geplande datum wordt 30% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat Closer Up Fotografie de betreffende datum vrij houdt en eventueel andere opdrachten heeft moeten afwijzen.

Annulering.
Bij annulering 120 tot 90 dagen voor de trouwdatum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 90 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 90 dagen voor de trouwdatum is de wederpartij het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag aan Closer Up Fotografie verschuldigd.

Ziekte.
Indien Closer Up Fotografie wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de bruiloft te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Closer Up Fotografie de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Closer Up Fotografie zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Closer Up Fotografie derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Closer Up Fotografie.

Techniek
Closer Up Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Closer Up Fotografie fotografeert met twee professionele Camera’s en schrijft bestanden dubbel weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding. Closer Up Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen is Closer Up Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Closer Up Fotografie uitgesloten.

Aard van de reportage.
Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (groepsfoto’s, foto’s van individuen, bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment (al dan niet spontaan) kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

Artistieke stijl
De wederpartij erkent bekend te zijn met het portfolio van de fotograaf en is zich bij het aangaan van de overeenkomst bewust van de stijl van de fotograaf. De fotogaaf ontwikkelt zich constant in technisch alswel artistiek opzicht. De fotograaf zal bij het maken van foto’s, en indien overeengekomen andere fotografische producten, op basis van zijn persoonlijke artistieke oordeel keuzes maken en het evenement vastleggen in lijn met zijn persoonlijke visie.

Levering foto’s
Fotograaf levert minimaal het in de offerte danwel opdracht gespecificeerde aantal foto’s. De foto’s worden geleverd in JPG formaat en zijn van hoge resolutie (21 Megapixel). De fotograaf streeft naar een levertijd van 2 tot 3 maanden voor de foto’s en het trouwalbum. Levering vind plaats nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.

Beeldselectie
Selectie van de foto’s die geleverd worden wordt door de fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Promotioneel gebruik foto’s
Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, leveranciers en demonstratie material.